42 279 64 00
biuro@klarsan.pl

Filtry do wody » Złoża » »

Crystal-Right

Zeolitowe złoże CRYSTAL-RIGHT umożliwia jednoczesne usunięcie z wody twardości, żelaza, manganu i amoniaku oraz korekcję odczynu pH. Dodatkowo na drodze adsorpcji redukowana jest zawartość chloru, siarkowodoru i innych związków.

Specjalnie opracowana krystaliczna, zeolitowa struktura złoża CRISTAL-RIGHT gwarantuje doskonałe właściwości jonowymienne i adsorpcyjne. Zapewnia także bardzo efektywną filtrację i szybkie czyszczenie podczas płukania wstecznego.

Złoże CRYSTAL-RIGHT jest kationitem pracującym w cyklu sodowym. Może być łatwo regenerowane poprzez płukanie nasyconym roztworem chlorku sodu NaCl, podczas którego następuje odtworzenie właściwości jonowymiennych i oczyszczenie złoża.

W zależności od wielkości struktury krystalicznej, a tym samym od różnych właściwości jonowymiennych i adsorpcyjnych, rozróżnia się CRYSTAL-RIGHT 100 oraz CRYSTAL RIGHT 200:

CRYSTAL-RIGHT 100 - zapewnia usunięcie twardości. żelaza i manganu. Dodatkowo, w przypadku wód kwaśnych, podnosi pH redukując ich właściwości korozyjne.
CRYSTAL-RIGHT 200 - zapewnia wyższą efektywność zmiękczania, usuwa także związki żelaza i manganu.

W przypadku prawidłowego zastosowania czas użytkowania złoża CRYSTAL-RIGHT sięga 10 lat.