42 279 64 00
biuro@klarsan.pl

Odmanganiacze

Odmanganiacze

Filtry odmanganiające to urządzenia o szerokim zakresie wydajności 0,7 - 10,0 m3/h, których głównym zadaniem jest eliminacja z wody manganu. Odmanganiacze montowane są na dopływie wody do obiektu, dzięki czemu zabezpieczają całą instalację i wszystkie urządzenia do niej podłączone. Odmanganiacz składa się z butli ciśnieniowej, głowicy sterującej Fleck do wyboru w wersji czasowej lub wolumetrycznej (objętościowej) oraz wypełnienia ze złoża odmanganiającego Defeman. Wykonana z chemoodpornej żywicy eposydowej dodatkowo wzmocnionej włóknem szklanym butla posiada atest Głównego Urzędu Dozoru Technicznego, certyfikat CE oraz ISO 9001. Wszystkie części i podzespoły urządzeń filtracyjnych, jakimi są odmanganiacze posiadają atesty PZH.

Stosowane złoże odmanganiające Defeman cechuje się długą żywotnością (do 5 lat), wymaga jednak okresowego płukania. Płukanie polega na przepływie wody w kierunku przeciwnym do normalnego i odbywa się w pełni automatycznie.

W celu poprawienia efektywności usuwania manganu przez odmanganiacze, przed filtrem stosuje się napowietrzanie wody za pomocą zwężki lub sprężarki i mieszacza.

Zastosowanie:
Odmanganiacze znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie woda jest zanieczyszczona związkami manganu. Najczęściej są to wody podziemne z ujeć własnych. Duża zawartość manganu powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody: nadaje barwę i nieprzyjemny smak. W gospodarstwach domowych powoduje powstawanie plam przy praniu bielizny. Ponadto mangan może odkładać się na rurociągach powodując ich zarastanie. Poza tym odmanganiacze znakomicie sprawdzają się zarówno w gospodarstwach domowych jak i zakładach przemysłowych.

Stosowane wypełnienia:

W zależności od wyniku analizy wody, rodzaju instalacji wodnej oraz przewidywanego zużycia wody firma Klarsan dobiera odpowiednią wielkość filtrów odmanganiających oraz rodzaj głowicy.

Dane techniczne