42 279 64 00
biuro@klarsan.pl

Odżelaziaczo-odmanganiacze

Odżelaziaczo-odmanganiacze

Odżelaziaczo-odmanganiacze Klarsanit-Defeman stanowią połączenie filtrów odżelaziających i odmanganiających. Wypełnione są mieszanką złoża Klarsanit i Defeman odpowiednio do jakości wody i wymagań klienta. Urządzenia te pracują w szerokim zakresie wydajności 0,7 - 10,0 m3/h. Montowane są na dopływie wody do obiektu, dzięki czemu zabezpieczają całą instalację i wszystkie urządzenia do niej podłączone. Urządzenie składa się z butli ciśnieniowej, głowicy sterującej Fleck do wyboru w wersji czasowej lub wolumetrycznej (objętościowej) oraz wypełnienia ze złoża odżelaziającego Klarsanit i złoża odmanganiającego Defeman. Wykonana z chemoodpornej żywicy eposydowej dodatkowo wzmocnionej włóknem szklanym butla posiada atest Głównego Urzędu Dozoru Technicznego, certyfikat CE oraz ISO 9001. Wszystkie części i podzespoły odżelaziaczy posiadają atesty PZH.

Stosowane złoża Klarsanit i Defeman charakteryzują się długą żywotnością (do 5 lat), wymagają jednak okresowego płukania. Płukanie polega na przepływie wody w kierunku przeciwnym do normalnego i odbywa się w pełni automatycznie.

W celu poprawienia efektywności usuwania żelaza i manganu, przed filtrem stosuje się napowietrzanie wody za pomocą zwężki lub sprężarki i mieszacza.

Zastosowanie:
Odżelaziaczo-odmanganiacze Klarsanit-Defeman znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie woda jest zanieczyszczona związkami żelaza i manganu. Najczęściej są to wody podziemne z ujeć własnych. Duża zawartość tych związków powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody: powstanie mętności i barwy, nieprzyjemny smak. W gospodarstwach domowych powodują powstawanie plam przy praniu bielizny. Poza tym już w niewielkiej ilości żelazo powodować może masowy rozwój bakterii żelazistych w instalacji, co skutkuje zarastaniem oraz korozją przewodów, natomiast mangan może odkładać się w przewodach. Filtry odżelaziająco - odmanganiające znakomicie sprawdzają się zarówno w gospodarstwach domowych jak i zakładach przemysłowych.

Stosowane wypełnienia:

W zależności od wyniku analizy wody, rodzaju instalacji wodnej oraz przewidywanego zużycia wody firma Klarsan dobiera odpowiednią wielkość filtrów odżelaziająco-odmanganiających oraz rodzaj głowicy.

Dane techniczne

Odżelaziaczo-odmanganiacze

Odżelaziaczo-odmanganiacze Greensand umożliwiają jednoczesną eliminację związków żelaza i manganu. Urządzenia te pracują w szerokim zakresie wydajności 0,7 - 10,0 m3/h. Montowane są na dopływie wody do obiektu, dzięki czemu zabezpieczają całą instalację i wszystkie urządzenia do niej podłączone. Urządzenie składa się z butli ciśnieniowej, głowicy sterującej Fleck do wyboru w wersji czasowej lub wolumetrycznej (objętościowej) oraz wypełnienia ze specjalistycznego złoża odżelaziająco-odmanganiającego Greensand, które nie wymaga napowietrzania oraz zbiornika na roztwór regenerujący. Wykonana z chemoodpornej żywicy eposydowej dodatkowo wzmocnionej włóknem szklanym butla posiada atest Głównego Urzędu Dozoru Technicznego, certyfikat CE oraz ISO 9001. Wszystkie części i podzespoły odżelaziaczy posiadają atesty PZH.

Stosowane złoże Greensand charakteryzują się długą żywotnością (5 - 7 lat), wymagają jednak okresowej regeneracji roztworem nadmanganianu potasu KMnO4. Regeneracja odbywa się w pełni automatycznie.

Zastosowanie:
Odżelaziaczo-odmanganiacze Greensand znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie woda jest zanieczyszczona związkami żelaza i manganu. Najczęściej są to wody podziemne z ujeć własnych. Duża zawartość tych związków powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody: powstanie mętności i barwy, nieprzyjemny smak. W gospodarstwach domowych powodują powstawanie plam przy praniu bielizny. Poza tym już w niewielkiej ilości żelazo powodować może masowy rozwój bakterii żelazistych w instalacji, co skutkuje zarastaniem oraz korozją przewodów, natomiast mangan może odkładać się w przewodach. Filtry odżelaziająco - odmanganiające znakomicie sprawdzają się zarówno w gospodarstwach domowych jak i zakładach przemysłowych.

Stosowane wypełnienia:

W zależności od wyniku analizy wody, rodzaju instalacji wodnej oraz przewidywanego zużycia wody firma Klarsan dobiera odpowiednią wielkość filtrów odżelaziająco-odmanganiających oraz rodzaj głowicy.

Dane techniczne