42 279 64 00
biuro@klarsan.pl

Odżelaziacze

Odżelaziacze

Filtry odżelaziające to urządzenia o szerokim zakresie wydajności 0,7 - 10,0 m3/h, których głównym zadaniem jest eliminacja z wody żelaza. Odżelaziacze montowane są na dopływie wody do obiektu, dzięki czemu zabezpieczają całą instalację i wszystkie urządzenia do niej podłączone. Odżelaziacz składa się z butli ciśnieniowej, głowicy sterującej Fleck do wyboru w wersji czasowej lub wolumetrycznej (objętościowej) oraz wypełnienia ze złoża odżelaziającego Klarsanit. Wykonana z chemoodpornej żywicy epoksydowej dodatkowo wzmocnionej włóknem szklanym butla posiada atest Głównego Urzędu Dozoru Technicznego, certyfikat CE oraz ISO 9001. Wszystkie części i podzespoły urządzeń filtracyjnych, jakimi są odżelaziacze posiadają atesty PZH.

Stosowane złoże odżelaziające Klarsanit charakteryzuje się długą żywotnością (do 5 lat), wymaga jednak okresowego płukania. Płukanie polega na przepływie wody w kierunku przeciwnym do normalnego i odbywa się w pełni automatycznie.

W celu poprawienia efektywności usuwania żelaza przez odżelaziacze, przed filtrem stosuje się napowietrzanie wody za pomocą zwężki lub sprężarki i mieszacza.

Zastosowanie:
Odżelaziacze znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie woda jest zanieczyszczona związkami żelaza. Najczęściej są to wody podziemne z ujęć własnych. Duża zawartość żelaza powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody: powstanie mętności, żelazisty posmak, żółta barwa. W gospodarstwach domowych powoduje powstawanie plam przy praniu bielizny. Poza tym już w niewielkiej ilości żelazo powodować może masowy rozwój bakterii żelazistych w instalacji, co skutkuje zarastaniem oraz korozją przewodów. Ponadto odżelaziacze znakomicie sprawdzają się zarówno w gospodarstwach domowych jak i zakładach przemysłowych.

Stosowane wypełnienia:

Biorąc pod uwagę wynik analizy wody, rodzaj instalacji wodnej oraz przewidywane zużycie wody firma Klarsan dobiera odpowiednie odżelaziacze, ich wielkość oraz rodzaj głowicy sterującej.

Dane techniczne