42 279 64 00
biuro@klarsan.pl

Fakty o wodzie

Organizm ludzki zbudowany jest w 70% z wody. Stanowi ona podstawę wszelkich procesów zachodzących w naszym organizmie, dlatego jest ona niezmiernie ważna. Aby nasze ciało mogło prawidłowo funkcjonować musimy każdego dnia dostarczać mu średnio około 2 litrów wody. Ilość i jakość tej wody w decydujący sposób wpływają na nasze zdrowie i życie.

Woda płynąca w naszych domach i zakładach pracy nie jest idealnie czysta i bezpieczna. Zarówno woda wodociągowa, jak i głębinowa zawierają setki różnego rodzaju znieczyszczeń, niekiedy toksycznych i rakotwórczych. Wiele z nich nie zostało jeszcze w wystarczającym stopniu zbadanych i ich oddziaływanie na zdrowie ludzkie nie jest dobrze znane. Negatywny wpływ wieku związków może ujawnić się dopiero po wielu latach, a nawet dopiero w kolejnych pokoleniach.

Największym zagrożeniem dla życia i zdrowia konsumentów wody jest ryzyko zakażenia mikrobiologicznego wraz z spożywaną wodą zawierającą drobnoustroje chorobotwórcze (bakterie, wirusy, pierwotniaki, pasożyty jelitowe i inne). Dopuszczenie do rozwoju w wodzie mikroorganizmów chorobotwórczych grozi bardzo poważnymi skutkami w postaci ostrych, nagłych i rozległych infekcji u znacznej liczby konsumentów.

Z tego powody bardzo istotnym etapem uzdatniania wody jest dezynfekcja. Stosowanie jednak środków dezynfekcyjnych (szczególnie chloru) powoduje powstawanie tzw. produktów ubocznych dezynfekcji, często toksycznych i rakotwórczych. Mimo iż zagrożenie zdrowia produktami dezynfekcji jest mniejsze niż zagrożenie mikrobiologiczne, to jednak przy długotrwałym spożywaniu chlorowanej wody zwiększa się ryzyko zachorowania na raka.

Na nasze zdrowie wpływ mają także inne zanieczyszczenia występujące w wodzie. Rozwój metod analityczanych oraz coraz szersza wiedza na temat wpływu różnego rodzaju związków na zdrowie człowieka powoduje ciągłe zaostrzanie przepisów dotyczących jakości wody. Do listy związków, których występowanie musi być kontrolowane i ograniczane w wodzie przeznaczonej do spożycia, dodawane są ciągle nowe podejrzewane o szkodliwy wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu.