42 279 64 00
biuro@klarsan.pl

Analiza wody, badanie wody

Firma KLARSAN wykonuje laboratoryjne badania wody pozwalające na określenie jej jakości oraz dobór odpowiednich urządzeń i filtrów uzdatniających.

Wykonywane są dwa rodzaje analiz wody:
- analiza podstawowa - fizykochemiczna
- analiza mikrobiologiczna

Fizykochemiczna analiza wody

Zadaniem fizykochemicznej analizy wody jest określenie jakości wody oraz jej przydatności do spożycia lub wykorzystania rolniczego lub przemysłowego pod względem fizykochemicznym. Badania pozwalają na dobór odpowiednich urządzeń i filtrów mających na celu dostosowanie jakości wody do indywidualnych potrzeb klienta.
Fizykochemiczna analiza wody obejmuje następujące badania:
- pH
- Twardość
- Żelazo
- Mangan
- Azotany
- Jony amonowe
- Chlorki
- Chlor wolny
- Chlor ogólny
- Przewodność elektrolityczną

Mikrobiologiczna analiza wody

Zadaniem mikrobiologicznej analizy wody jest określenie jakości wody oraz jej przydatności do spożycia lub wykorzystania rolniczego lub przemysłowego pod względem mikrobiologicznym. Badania pozwalają na wykazanie konieczności stosowania odpowiednich filtrów lub dezynfekcji wody.
Mikrobiologiczna analiza wody obejmuje następujące badania:
- Escherichia coli
- Bakterie grupy coli
- Enterokoki
- Pseudomonas aeruginosa
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h
- Legionella sp.
- Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)